"SLAVSKARAN" är en serie jag ritar för Nasses Nekrozin. Serien fokuserar på det brokiga karaktärsgalleriet som har formats av tecknarnas alter-egon som blivit inslängda och tvingade att samsas i samma värld. De är alla slavar till den blasfemiska grisen känd som NecroNasse. För mig har det varit en ventil att få utlopp för mina undertryckta Pyton-nerv och drift att rita stora näsor, skosulor och skrevpaket...
Här den fjärde serien jag gjorde i feb. 2009 där jag lät slavarna spela fotboll... Mer Slavskaran finns i Nasses Nekrozin #12-17 och i albumet Berättelser från Sjumilaträsket.