Det här var deadlinerace... Jag hade flyttat ifrån serietecknarskolan, ljusbordet, kopiatorn
och hela min arbetsrutin. Jag slet då men skäms idag att den här fula sidan trycktes...
Publicerad i Sverox #18 2000 med temat "De som viger sina liv ".