Blå höst
Hittills min enda installation... Ett pionjärverk, eftersom det blev mycket vardagsrealsim och tristessromantik senare.
Synd som attan att det inte blev bättre dokumenterat... Vår lärare gjorde i och för sig en videodokumentation av alla verk.
Vi fick uppgiften att göra en installation med temat blått föremål i grönt rum i alla fall. en kul och inspirerande uppgift!
En blåmålad kratta och blåmålade löv på marken. En scen som är så mycket vardag men ändå så annorlunda.
Utomhusinsallation, 2001.