Tor Johnson i Ed Woods Plan 9 from outer space förtjänar en "fanart" vilken dag som helst! Feb. 2010.