Jag illustrerade upplevelsen av en Street fighter 4-turnering, 2011.