H. P. Lovecraft. Vi kan kalla det för "fanart". Gjord till ett kort föredrag. Nov. 2008.