Olika ädelstenar. Illustration ur Svar på allt för Kamratposten/Bonnier Carlsen. Nov. 2008.